Airbeat One Festival 2019 z TSE Grupa

Multimedia i Oświetlenie na Airbeat One Festival 2019

Tegoroczny #AirbeatOneFestival 2019 był wspaniałą podróżą do Indii.
Wzięło w nim udział ponad 180 tysięcy osób z prawie 80 krajów. Gigantyczna scena główna miała 120 metrów długości i była spektakularną, indyjską budowlą. Oprócz sceny głównej na terenie festiwalu były sceny: Terminal i QDance. Zakres wsparcia #TSEGrupa to multimedia i oświetlenie.
W trakcie tej realizacji użyliśmy ponad 2000 sztuk urządzeń oświetleniowych i ponad 1000 metrów kwadratowych ekranów LED. Wysłaliśmy 14 tirów sprzętu i 40 osobową ekipę naszych fachowców. Nad projektem pracowaliśmy 6 miesięcy. Specjalne podziękowania kierujemy do #MusicEggert oraz Sebastiana Heise. Współpraca z Wami to wielka przyjemność. Serdeczności dla wszystkich ekip i widzimy się za rok! 🤘

This year’s #AirbeatOneFestival 2019 was a great trip to India.
Over 180,000 people from nearly 80 countries took part in it. The gigantic main stage was 120 meters long and was a spectacular Indian building. There were two scenes at the festival area: Terminal and QDance. The scope of #TSEGrupa support is multimedia and lighting.
During this implementation, we used more than 2,000 lighting devices and over 1000 square meters of LED screens. We sent 14 trucks of equipment and a team of 40 professionals. We worked on the project for 6 months. Special thanks go to #MusicEggert and Sebastian Heise. Cooperation with you is a great pleasure. Cordiality for all teams and see you next year! 🤘