DEBATA ONLINE Z ŁUKASZ KUBIAK CEO TSE GRUPA

DOBRE PRAKTYKI W BRANŻY EVENTOWEJ W TRAKCIE PANDEMII I PO JEJ ZAKOŃCZENIU – DEBATA ON LINE

Zapraszamy na WIDEO CZAT: „Dobre Praktyki w branży eventowej w trakcie pandemii i po jej zakończeniu”, w którym weźmie udział Łukasz Kubiak CEO TSE Grupa.
28 kwietnia (wtorek) o godz. 17.00 spotykamy się na Platforma Doradztwa Branżowego – Stowarzyszenia Branży Eventowej … wpadajcie, dyskutujcie, pytajcie…
We invite you to VIDEO CHAT: „Good Practices in the event industry during and after the pandemic”, in which Łukasz Kubiak CEO of TSE Grupa will participate.
April 28 (Tuesday) at 17.00 we meet at Platforma Doradztwa Branżowego – Stowarzyszenia Branży Eventowej Drop by, discuss, and ask …

Gośćmi Platformy Doradztwa Branżowego będą:
The guests of the Industry Advisory Platform will be:
Łukasz Kubiak (CEO TSE Grupa)
Marcin Stolarz ( Prezes Zarządu PWTP Spodek Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach)
Marta Chmielewska (CEO Mea Group agencja eventowa i Prezes SBE )
Jacek Caputa ( Grupa Żywiec/ Męskie Granie)
Rozmowę poprowadzi Dagmara Chmielewska ( Dyrektor Zarządzająca SBE)

Stowarzyszenie Branzy Eventowej – SBE / Events Industry Association – Poland od 2 kwietnia 2020 roku regularnie prowadzi wideo spotkania z ekspertami oraz przedstawicielami firm członkowskich Stowarzyszenia w celu prezentowania dobrych przykładów jak można DZIAŁAĆ i KREOWAĆ rzeczywistość na bazie tego, co wciąż jest dostępne.
SBE / Events Industry Association – Poland since April 2, 2020 regularly conducts video meetings with experts and representatives of member companies of the Association in order to present good examples of how you can OPERATE and CREATE reality based on what is still available.

 

PORUSZANE TEMATY W TRAKCIE DEBATY – O CZYM BĘDZIE?

  • Co to jest „dobra praktyka” według  agencji, dostawcy, lokalizacji, korporata ?
  • Skoro znamy „definicję”, to warto powiedzieć jak jest w praktyce….?
  • Wszyscy w obliczu kryzysu ekonomicznego stanęliśmy w trudnej sytuacji: Jak się zachować w stosunku do klientów, żeby na przykład wynegocjować zaległą płatność i na przykład nie stracić płynności finansowej na przyszłość. Jakie wprowadziliście u siebie narzędzia radzenia sobie w tych kryzysowych sytuacjach?
  • Jakie są wzajemne oczekiwania? Czyli czego oczekuje na przykład: agencja od klienta korporacyjnego, lokalizacji, dostawcy; klient korporacyjny od agencji, lokalizacji, dostawcy; dostawcy od agencji, lokalizacji, korporata; lokalizacja od agencji, korporata, dostawcy
  • Gdyby dziś powstawał tzw. kodeks dobrych praktyk jaka powinna być jego treść i czego dotyczył (przetargi, zaliczkowanie, spłacanie usług, które zostały wykonane na rzecz wydarzenia, opłaty rezerwacyjne)

Zobacz też