TSE GRUPA w akcji branży techniki estradowej LIGHT THE SKY

LIGHT THE SKY to akcja branży techniki estradowej dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników, ludzi ochrony zdrowia.

Dołączyliśmy do Light The Sky Polska – akcji naszej branży techniki estradowej i wspólnie z innymi 01. 05.2020 roku o 21.30, spod naszej siedziby zorganizowaliśmy pokaz świetlny by wyrazić wdzięczność i pokazać solidarność z ludźmi, którzy w pierwszej linii walczą z pandemią. W ten sposób dziękujemy lekarzom, ratownikom, pielęgniarkom, pielęgniarzom i innym odważnym ludziom z ochrony zdrowia!

Jednocześnie chcemy zwrócić uwagę na naszą walkę! Bo w sektorze kultury również trwa walka o przetrwanie nie tylko artystów ale również nas realizatorów, techników, organizatorów i naszych przedsiębiorstw. Zakaz spektakli, koncertów, wystaw, wszelkich imprez rozrywkowo-artystycznych, oznacza niemożność z dnia na dzień wykonywania pracy! I niestety ZAWSZE PRZYCHODZIMY PIERWSI I WYCHODZIMY OSTATNI z każdego wydarzenia, nawet tego jakim jest czas pandemii!

Życzliwość! Wsparcie! Solidarność! Bo Kto jak nie MY!

W Akcji wzięło bardzo wielu naszych kolegów z 85 miast Polski. Każdy chciał podziękować wspaniałym ludziom i poczuć solidarność z kolegami po fachu. Akcja Light The Sky udała się! Było nas widać!

Pomysłodawcami przeprowadzenia akcji w Polsce są Bart Karwat – Bartosz Karwowski i Dominik Kwiatkowski! Czekamy co dalej…

We joined Light The Sky Polska – an action of our stage technology industry and together with others 01.05.2020 at 21.30, we organized a light show from our headquarters to express gratitude and show solidarity with people who fight pandemic in the first line. In this way, we thank the doctors, rescuers, nurses, nurses and other brave people in health care!

At the same time, we want to draw attention to our fight! Because the cultural sector is also fighting for the survival of not only artists but also us implementers, technicians, organizers and our enterprises. The prohibition of performances, concerts, exhibitions, all entertainment and artistic events means that you cannot do work overnight! And unfortunately we ALWAYS COME FIRST AND LEAVE LAST from every event, even the pandemic time!

Kindness! Support! Solidarity! For who if not WE!

 

Pokaz został przygotowany i zrealizowany przez : Marcin Kałużyński, Paweł Lemieszek, Piotr Lesiu, Paweł Baran, Zygmunt Charytonik, Leonard Kałużyński, Robert Romaniuk, Oskar Łęczycki, Rafał Milarski, Łukasz Rosiński

Zobacz też